Voorbeelden

Voorbeelden van onderzoek

Stamreeks 

Download hier de stamreeks van Jan van Persie, geboren op 13 februari 1893 en overleden op 31 juli 1971. Bij het maken van de stamreeks ben ik teruggegaan naar de oudst bekende voorvader. Dat is de stamvader van de familie.

Uiteraard kunnen in overleg ook meer details beschikbaar worden gemaakt. Bijvoorbeeld het beroep, de kerk waarin een huwelijk heeft plaatsgevonden, het beroep van de huwelijkspartner etc.

Moederreeks

Hieronder vind je de moederreeks van Antje Haksteeg, geboren op 4 juli 1893 en overleden op 9 juli 1933. Er wordt dus in een rechte lijn teruggewerkt naar de stammoeder van deze persoon. Ook hier kunnen meer details beschikbaar worden gemaakt.

Opvallend detail in deze moederreeks is dat er in eerste instantie een gat was tussen Catharijne Beerens en Catharina Braat. Catharine Beerens zou dan op 60-jarige leeftijd nog een kind hebben gekregen en slechts 2 jaar later zijn overleden. Vrouwen die op deze leeftijd nog kinderen krijgen komen in de 21ste eeuw al zeer zelden voor. Laat staan in die tijd. Het verhaal wordt nog ingewikkelder als we erachter komen dat Cornelis Braat, de huwelijkspartner van Catharine Beerens al is overleden in 1794. Dit soort details maken voor een genealoog duidelijk dat er een generatie ontbreekt. Waardoor wordt dit gat veroorzaakt?

Belangrijkste kandidate voor deze “missing link” is waarschijnlijk Elisabeth Braat. Zij is de dochter van Catharine Beerens en Cornelis Braat. Elisabeth Braat had al een dochter voordat zij in het huwelijk trad met Abraham Timmerman. De dochter van Elisabeth heeft daarom waarschijnlijk dezelfde achternaam gekregen als haar moeder. Vandaar dat we de naam Braat 2 keer terugvinden in deze moederreeks.

Kwartierstaat

Download hieronder de kwartierstaat van Adrianus van Persie, geboren op 13 februari 1893 en overleden op 29 oktober 1915. Alle directe voorouders in mannelijke en vrouwelijke lijn zijn hier voor 5 generaties in kaart gebracht. Het aantal personen verdubbelt per generatie.